VANNASTAVNO OSOBLJE

 

1. Gvozdanić Bajić Danka - Školski psiholog

2. Đokić Tatjana - Direktor

3. Prvulović Violeta - Šefica računovodstva

4. Čejović Jovan - Sekretar

5. Antić Dragan - Domar

6. Micević Sladjana - Spremačica

7. Stojanović Dragica - Spremačica

8. Gašević Verica - Spremačica
9. Jojić Nives - Spremačica

10. Tomić Katica - Spremačica

11. Zarić Dragica - Spremačica

12. Micevski Marija - Spremačica