CENOVNIK VANREDNOG ŠKOLOVANJA

 

Vrsta usluge
Prekvalifikacija
Dokvalifikacija
I, II, III, IV razred
Upisnina
13.200,00 RSD
(4x3.300,00)
13.200,00 RSD
(4x3.300,00)
3.300,00 RSD po godini
Ispit sa pismenim
750,00 RSD
750,00 RSD
750,00 RSD
Ispit bez pismenog
650,00 RSD
650,00 RSD
650,00 RSD
Ispit iz praktične nastave
Ispit sa vežbama
1.000,00 RSD
1.000,00 RSD
1.000,00 RSD
Obnova Godine
1.100,00 RSD
1.100,00 RSD
1.100,00 RSD
Čas konsultativne nastave
120,00 RSD
120,00 RSD
120,00 RSD
Završni ispit
1.850,00 RSD
1.850,00 RSD
1.850,00 RSD
Maturski ispit
2.300,00 RSD
2.300,00 RSD
2.300,00 RSD

 

Primeri uplatnica:


uplatnica_1

 

uplatnica_2