ISTORIJAT ŠKOLE

 

Nastanak škole datira iz 1890. godine kada je osnovano Srpsko brodarsko društvo. Kadrovi su se osposobljavali na zanatski način ili putem kraćih kurseva po potrebi. U periodu između dva rata, tacnije 1918. Kraljevina Jugoslavija je dobila bivši veliki plovni park Austrougarske monarhije i time postala druga po veličini i obimu flota na Dunavu. Ovako jaka, ona će uglavnom po koncepciji i iskustvu austrougarskog, Mađarskog i Bavarskog brodarstva, podizati kadrove. Tako se u Beogradu posle drugog svetskog rata, rešenjem Ministarstva saobracaja FNRJ od 29. avgusta 1946. godine otvara Brodarska škola sa dva odseka:

1. nautički, za osposobljavanje učenika u brodsko–saobraćajnoj struci
2. mašinski, za osposobljavanje ucenika u brodsko-tehničkoj struci

Škola je internatskog tipa i privremeno je smeštena u Karađorđevoj ulici 19. Započinje redovnu nastavu 1. oktobra 1946. Škola je bila od saveznog značaja. Sledeće školske godine 1947/48. škola se seli u Savsku ulicu br.25 i menja ime u Brodarski tehnikum. Te godine otvaraju se još dva smera: brodograđevinski i hidrotehnički. Školske 1949/50. Brodarski tehnikum dobija novo ime: Brodarsko srednjotehnička škola, a menja joj se i trajanje školovanja na četiri godine. Godine 1951. škola iz saobraćajnog resora prelazi u nadležnost Saveta za prosvetu i kulturu grada Beograda. Posle niza promena naziva, škola od 1987. nosi naziv Škola za brodarsto, brodogradnju i hidrogradnju i nalazi se u Ul. Miloša Pocerca br. 2 i obrazuje kadar za tri područja rada: saobraćaj, mašinstvo i obradu metala i građevinarstvo i geodeziju. Zanimanja sa odgovarajucim stepenima stručnosti organizovana su kao redovno i vadredno školavanje, a postoji i organizacija nastave za peti stepen stručnosti. U školi se organizuju i pripremni kursevi za sticanje i priznavanje zvanja članova posade unutrašnje plovidbe. Škola je opremljena savremenim nastavnim sredstvima i za pojedine predmete nastava je kabinetskog tipa. Uz to ova škola jedina i Srbiji ima sertifikat standarda kvaliteta ISO 9001:2001, dobijen od Lloyd's register quality assurance iz Londona.