RASPORED  POLAGANJA  ISPITA  U

AVGUSTOVSKOM ROKU  OD 20.08.2019.  do 30.08.2019.

I

Opšte obrazovni predmeti

Datum i vreme polaganja

Komisija

1

 Ruski jezik       I,II,III i IV razred

pismeni  sreda 21.08.2019. u 12:00

 

 Nemački jezik  I,II,III i IV razred

 

 

Francuski jezik I,II,III i IV razred

usmeni ponedeljak 26.08.2019. u 12:00

 

 

 

 

2

 

 

 

     Ustav i prava građana

         utorak 27.08.2019. u 12:00

 

 

 

 

3

Srpski  jezik i književnost

pismeni utorak 20.08.2019. u 12:00

 

 

 

 

I,II,III,IV razred

usmeni ponedeljak 26.08.2019. u 12:30

 

4

Matematika 

pismeni utorak 20.08.2019. u 12:20

 

 

 

 

I,II,III,IV razred

usmeni utorak 27.08.2019. u 12:30

 

5

 

 

 

Muzička umetnost

sreda 21.08.2019. u 12:20

 

 

 

 

6

 

 

 

Likovna kultura

sreda 21.08.2019. u 12:20

 

 

 

 

7

Istorija    I i II razred

Verska nastava   I i II razred

Građansko vaspitanje I i II razred

 

 

utorak 20.08.2019. u 12:50

 

 

 

8

Građansko vaspitanje  III i IV razred

 

 

Sociologija

Filosofija

sreda 28.08.2019. u 12:00

 

Verska nastava  III i IV razred

 

 

 

 

pismeni  sreda 21.08.2019. u 12:30

 

9

  Engleski jezik    I,II,III i IV razred

 

 

 

 

usmeni četvrtak  29.08.2019. u 12:00

 

 

 

 

 

10

Računarstvo i informatika

utorak 20.08.2019. u 12:40

 

 

 

 

 

11

 

 

 

Fizičko vaspitanje

sreda 21.08.2019. u 13:20

 

 

 

 

12

 

 

 

Geografija

 utorak 20.08.2019. u 12:20

 

 

 

 

 

Biologija

Ekologija i zaštita životne

sredine

 

 

13

utorak 20.08.2019. u 12:20

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Hemija

ponedeljak 26.08.2019. u 13:00

 

 

 

 

 

15

 

 

 

      Fizika        I,II i III razred                               

ponedeljak 26.08.2019. u 13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED  POLAGANJA  ISPITA  U

AVGUSTOVSKOM ROKU  OD 20.08.2019.  do 30.08.2019.

III

Nautika

Datum i vreme polaganja

Komisija

1

Tehničko crtanje sa nacrtnom

utorak  20.08.2019. u 12:50

 

  geometrijom

 

 

 

2

Pomorska navigacija I razred

sreda  21.08.2019. u 13:20

 

Praktična nastava I razred (more)

 

  

 

3

Praktična nastava  I razred (reka)

utorak  20.08.2019. u 12:30

 

4

 

sreda 22.08.2019. u 13:20

 

Mehanika II razred

 

 

 

5

 

 

ponedeljak 26.08.2019. u 13:00

 

 

Osnove elektrotehnike

 

II razred

 

6

 

utorak 20.08.2019. u 13:20

 

Meteorologija sa hidrologijom

 

Saobraćajna geografija

 

 

 

7

Rečna navigacija II razred

petak 23.08.2019. u 12:00

 

Praktična nastava II razred (reka)

 

 

 

 

 

 

 

8

Brodska medicina sa HTZ

sreda 21.08.2019. u 13:20

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava II razred (more)

 

 

9

 

petak 23.08.2019. u 12:00

 

 

Pomorska navigacija II razred

 

 

 

Teorija broda I razred

utorak 20.08.2019. u 12:40

 

10

Osnovi teorije broda I razred

 

 

 

 

 

Teorija broda  II razred

 

 

11

Osnovi teorije broda II razred

četvrtak 22.08.2019. u 12:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Medicina za pomorce (pomorci)

sreda 21.08.2019. u 13:20

 

 

 

 

 

13

 

 

 

Pomorsko pravo III razred

četvrtak 22.08.2019. u 11:50

 

 

 

 

14

Komercijalno poslovanje sa brodskom administracijom                           Brodska administracija  

petak 23.08.2019. u 13:00

 

 

 

 

 

petak 23.08.2019. u 14:00

 

15

Mehanika III razred

 

 

 

 

 

Brodske mašine i uređaji

 

 

16

 

ponedeljak 26.08.2019. u 12:30

 

 

Poznavanje brodskih mašina i uređaja

 

 

 

Rečna navigacija III razred

utorak 27.08.2019. u 13:00

 

17

 

 

 

Praktična nastava III razred (reka)

 

 

 

 

 

18

Teorija broda III razred

     ponedeljak 26.08.2019. u 13:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Plovidbeni propisi sa signalizacijom i PIS

utorak 27.08.2019. u 12:00

 

 

 

 

 

20

Pomorska navigacija III razred

utorak 27.08.2019. u 13:00

 

 

 

Praktična nastava III razred (more)

 

 

 Meteorologija

utorak 27.08.2019. u 14:00

 

21

Okeanografija

 

 

 

 

22

 

četvrtak 29.08.2019. u 13:00

 

Brodska elektronika III razred

 

 

 

 

Plovidbeno pravo

 

 

23

Pomorsko pravo IV razred

         utorak 27.08.2019. u 12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Stabilitet i krcanje tereta III razred

sreda 28.08.2019. u 14:00

 

 

 

 

 

 

Stabilitet i krcanje broda

 

 

25

 

    petak 30.08.2019. u 14:00

 

 

Stabilitet i krcanje tereta IV razred

 

 

26

Eksploatacija brodova i luka

    petak 30.08.2019. u 13:00

 

 

Rečna navigacija IV razred

 

 

27

 

četvrtak 29.08.2019. u 12:00

 

 

Praktična nastava IV razred (reka)

 

 

28

Sigurnost plovidbe (more)

sreda 28.08.2019. u 12:00

 

 

 

 

 

29

Pomorska navigacija IV razred

četvrtak 29.08.2019. u 12:00

 

 

Praktična nastava IV razred (more)

 

 

 

Manevrisanje brodom i PISM

 

 

30

Signalizacija i pomorske komunikacije

    petak 30.08.2019. u 13:00

 

 

 

 

 

 

Brodska elektronika IV razred

 

 

31

Elektronika i telekomunikacioni uređaji

petak 30.08.2019. u 12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED  POLAGANJA  ISPITA  U

AVGUSTOVSKOM ROKU  OD 20.08.2019.  do 30.08.2019.

II

Mašinstvo i brodogradnja

Datum i vreme polaganja

Komisija

1

 

utorak  20.08.2019. u 11:50

 

Tehničko crtanje

 

 

 

 

Mašinski materijali

 

 

2

Praktična nastava I razred

utorak 20.08.2019. u 12:40

 

 

Brodograđevinski predmeti I razred

 

 

3

 

 

ponedeljak 26.08.2019. u 13:00

 

 

Brodska elektrotehnika II razred

 

 

 

4

Mašinski elementi  II razred Mehanika II razred

sreda 21.08.2019. u 13:20

 

 

 

5

 

 

sreda 21.08.2019. u 13:20

 

 

Medicina za pomorce

 

 

 

6

Praktična nastava II razred 

četvrtak  22.08.2019. u 12:30

 

 

 

Brodograđevinski predmeti II razred

 

7

Poznavanje broda

utorak 20.08.2019. u 12:40

 

 

 

8

Mašinski elementi III razred

petak 23.08.2019. u 14:00

 

 

 

Mehanika  III razred

 

9

 

četvrtak 29.08.2019. u 13:00

 

Brodska elektrotehnika III razred

 

 

 

 

Sigurnost plovidbe  (mašinci)

sreda 28.08.2019. u 12:00

 

10

 

 

 

 

Praktična nastava III razred, Brodski motori III razred

 utorak 27.08.2019. u 12:00

 

11

 

 

 

 

 

 

 

12

Termodinamika

ponedeljak 26.08.2019. u 14:00

 

13

Brodske pomoćne mašine i uređaji III razred Brodograđevinski predmeti za III razred

  ponedeljak 26.08.2019. u 12:30

 

 

 

14

Praktična nastava IV razred

Brodski motori IV razred, Brodograđevinski predmeti IV razred

četvrtak 29.08.2019. u 12:00  

 

15

 Brodske pomoćne mašine i uređaji IV razred, Brodska parna postrojenja

      sreda 28.08.2019. u 13:00

 

 

 

 

         utorak 27.08.2019. u 12:00

 

 

16

Pomorsko pravo IV razred

 

 

 

 

17

 

Brodska automatizacija

petak 30.08.2019. u 12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASPORED  POLAGANJA  ISPITA  U

AVGUSTOVSKOM ROKU  OD 20.08.2019.  do 30.08.2019.

 

Hidrograđevinski smer

Datum i vreme polaganja

Komisija

1

Građevinski materijali

U dogovoru sa predmetnim nastavnicama

 

Građevinske konstrukcije

 

Tehničko crtanje

 

 

2

Geodezija

Hidrologija sa hidrometrijom

Praktična nastava II razred

 

 

3

Građevinska hidraulika

Statika i otpornost materijala

Primena računara u građevinarstvu

 

 

 

4

Beton

U dogovoru sa predmetnim nastavnicama

 

Snadbevanje vodom I kanalisanje naselja

 

 

 

Mehanika tla I fundiranje

 

5

Regulacija reka

 

Praksa na hidrotehničkim objektima

 

Organizacija građenja

 

 

6

Praktična nastava IV

 

7

Korišćenje vodnih snaga

 

 

 

8

Unutrašnji plovni putevi i pristaništa

 

 

 

9

Hidrotehničke melioracije