KONTAKT

 

ŠKOLA ZA BRODARSTVO, BRODOGRADNJU I HIDROGRADNJU
Miloša Pocerca 2
PIB: 100118404 i Matični broj: 07001959.
11000 Beograd
TEL: 011/2644-396

  

Tatjana Đokić
direktorka
TEL: 011/2644-458

Mobilni: 0668012901
E-MAIL:
 direktor@brodarska.edu.rs

 

Jovan Čelović
sekretar
TEL: 011/3621-597

Mobilni: 0668012904
E-MAIL:
 sekretar@brodarska.edu.rs

 

Mileva Đurić Stošić
računovodstvo
TEL: 011/3621-597

Mobilni: 0668012909

 

Leonid Jovanović
organizator redovne nastave
TEL: 011/3621-597

Mobilni: 0668012902
E-MAIL:
 leonid.jovanovic@brodarska.edu.rs

 

Vanredna škola
TEL: 011/2645342 (Centrala)
Mobilni:
0668012905
E-MAIL:
 vanredni@brodarska.edu.rs

 

Danka Grozdanić Bajić
pedagog-psiholog
TEL: 011/2644-396

Mobilni: 0668012947
E-MAIL:
 danka.grozdanicbajic@brodarska.edu.rs