KONTAKT

 

ŠKOLA ZA BRODARSTVO, BRODOGRADNJU I HIDROGRADNJU
Miloša Pocerca 2
PIB: 100118404 i Matični broj: 07001959.
11000 Beograd
TEL: 011/2644-396

  

Tatjana Đokić
direktorka
TEL: 011/2644-458

Mobilni: 0668012901

 

Jovan Čelović
sekretar
TEL: 011/3621-597

Mobilni: 0668012904

 

Violeta Prvulović
računovodstvo
TEL: 011/3621-597

Mobilni: 0668012952

 

Leonid Jovanović
organizator redovne nastave

Mobilni: 0668012902

 

Vanredna škola

Mobilni:
0668012902

 

Danka Grozdanić Bajić
pedagog-psiholog
TEL: 011/2644-396

Mobilni: 0668012947