NAUTIČKI TEHNIČAR - POMORSKI SMER

| spisak predmeta, PDF | nautička sekcija, PDF |

- Obrazovanje traje četiri godine
- Područje rada: saobraćaj-pomorski saobraćaj
- Prohodnost za dalje školovanje: svi tehnički fakulteti i više škole

 

"Navigare necesse est, vivere not est necesse"
Ploviti se mora, živeti se ne mora...

 

Ova stara latinska poslovica najsažetije opisuje život ljudkog roda, život odvažnih i hrabrih, život navećih ambasadora svoje zemlje... život mornara, pomoraca... zaljubljenika u more i plovidbu, tih prelepih simbola bezgranične slobode.

Od samih svojih početaka čovek je prkosio prirodi, nalazeći u njoj svog največeg takmaca, postepeno učio kako da je savlada i “privoli da radi” za njega, koristeći njenu neiscrpnu snagu.

Mnoga od tih vekovnih iskustava, znanja i veština, osnova je našeg učenja i rada na pomorskom smeru. Njihovim izučavanjem, kroz redovnu i vanrednu nastavu, te osnovne i specijalizovane kurseve, generacijama sadašnjih i budućih pomoraca i zaljubljenika u more, dajemo osnovna i šira znanja o životu i radu na brodu, pomorstvu i tradiciji, obalnoj i astronomskoj navigaciji, plovljenju i manevrisanju brodom, pomorskim komunikacijama, pretraživalju i spašavanju na moru i, svemu onom što čini uzvišenim profesiju pomorskog oficira.

Polaznici pomorskog smera, nakon četvorogodišnjeg školovanja, dobijaju diplomu i zvanje nautičkog tehničara, priznatu u svim zemljama sveta, koja pruža mogućnost da u zvanju napreduju do Drugog oficira (Officer in charge of navigational watch) na prekookeanskim bordovima, odnosno Prvog oficira ili Zapovednika (Chief mate or Master on Cargo Ship) na nekom od brodova priobalne plovidbe.

Još jedna od specifičnosti ovog poziva je permanentna edukacija i napredovanje u službi, kroz kurseve koji prate novine u tehnološko-informatičkom razvoju.

Ljudi svakog doba odgovaraju izazovima koje im vreme postavlja. Što su izazovi zahtevniji, to je i motivacija veća, a kako je Andre Žid rekao: “Čovjek ne može da otkrije novi okean, ako nema hrabrosti da izgubi iz vida obalu.”

Biti jedan od oko 3 miliona povlaštenih, koji žive i rade na svetskim morima i okeanima jeste izazov, ali i velika čast.

Svet je tu “iza ugla” i čeka da ga otkrijete...

Linkovi:

Seafarer's professions and ranks


Konstrukcija broda, spoj mašte, umetnosti i visoke tehnologije

Prekookeanske lepotice

Rukovanje teretom na palubi   Smena na komandnom mostu

Orjentacija pomoću nebeskih tela stara je veština pomoraca

Čvorologija - osnovna veština po kojoj smo poznati

Veština donosi znanje, a znanje napredovanje

More se voli, ali i poštuje...!

Safety First – Sigurnost pre svega
Čamac za spašavanj
e