BRODOVOĐA
* Nije više u sistemu redovnog školovanja

(kliknite ovde za spisak predmeta, PDF)

 

- Obrazovanje traje 3 godine
- Područje rada: saobraćaj-vodni saobraćaj (saobraćaj na unutrašnjim plovnim putevima - reke, jezera)

Oblast rada:

- Upravljanje plovnim objektom određenih eksplatacionih karakteristika
- Vođenje radne dokumentacije
- Praćenje promena na plovnim objektima
- Rad na brodskim prevodnicama