NASTAVNO OSOBLJE

 

1. Antunović Risto - likovna kultura

2. Begović Mima – muzička umetnost

3. Bogdanović Mario - praktična nastava - nautički smerovi

4. Bošković Slavica - brodska medicina

5. Čepurac Tatjana - mašinska grupa predmeta

6. Ćudić Biljana - fizika

7. Đorić Šparović Tamara - geografija

8. Đokić Oprolećovana – matematika i informatika

9. Ganović Vesna – građansko vaspitanje

10. Gavrilović Dejan – fizičko vaspitanje

11. Grozdanić - Bajić Danka - pedagog-psiholog

12. Isaković-Jeremić Vera - istorija

13. Janjević Tamara – nemački jezik

14. Jovanović Leonid - brodograđevinska grupa predmeta

15. Jovanović Popović Gordana - brodograđevinska grupa predmeta

16. Karleuša Dragana - matematika

17. Kenđelić Zlatko - nautička grupa predmeta - pomorski smer

18. Kivić Irina - elektrotehnička grupa predmeta

19. Kostadinović Slavoljub - hemija

20. Lelović Nataša - hidrograđevinska grupa predmeta

21. Mamić Jasna - nautička grupa predmeta - rečni smer

22. Milaković Jasmina - engleski jezik

23. Milenković Marijana - engleski jezik


24. Milić Gordana – filozofija i sociologija

25. Milić Zdravko – verska nastava

26. Mirković Ivana – francuski jezik

27. Mitrović Miljana - hidrograđevinska grupa predmeta

28. Nenezić Slobodanka – srpski jezik i književnost

29. Petković Radmila - hidrograđevinska grupa predmeta

30. Petrović-Zec Jasmina - biblioteka, srpski jezik i književnost

31. Puhalović Pero - nautička grupa predmeta - rečni smer

32. Radoja Mara – pravo i ustav

33. Ranković Dijana – biologija i ekologija

34. Rebselj Mirko - nautička grupa predmeta - pomorski smer

35. Romić Dragana - hidrograđevinska grupa predmeta

36. Savić Bora - nautička grupa predmeta - rečni smer

37. Savić Miroslav - praktična nastava - rečni smer

38. Sekicki Biljana - ruski jezik

39. Tabaš Dragana - brodograđevinska grupa predmeta

40. Tintor Zoran - matematika

41. Todorovski Ivana - matematika

42. Vladisavljević Nataša - mašinska grupa predmeta, informatika

43. Vujičić Marko - fizičko vaspitanje

44. Zornić Miloš – srpski jezik i književnost

45. Živanović Snežana – srpski jezik i književnost

46. Živković Radisav - brodograđevinska grupa predmet