SISTEM KVALITETA

 

Škola za brodarstvo,bodogradnju i hidrogradnju uvela je ISO standard prvi put 2002. godine kao prva škola u Srbiji. Sertifikaciono telo bio je Lloyd’s register. U toku 2008 izvršili smo kompletnu promenu dokumenata sistema menadžmenta kvalitetom- Quality Management System (QMS) i 19. novembra dobili novi sretifikat Lloyd’s register-a. Od novembra 2017 sertifikovani smo prema ISO standardu 9001:2015 od strane Bureau Veritas.

 

Šta je to serija standarda ISO 9000?

To je grupa standarda koja daje smernice i zahteve kako treba voditi organizaciju, da bi se:

- Ostvarilo neprestano poboljšanje poslovanja u organizaciji
- Ispunili zahtevi korisnika usluga
- Kontinualno poboljšavalo zadovoljstvo (satisfakcija) korisnika
- Kontinualno poboljšavao kvalitet usluga

Šta to znači za nas:

Kvalitetnije izvođenje nastave, stvaranje produktivne atmosfere, podsticanje učeničkog zalaganja i sl. To se postiže prilagođavanjem potrebama redovnih i vanrednih učenika i polaznika obuka, stvaranje sistema koji im omogućava uspešnije savlađivanje nastavnih planova i programa u cilju ispunjenja zadovoljstva učenika, njihovih roditelja i polaznika obuka. Kao krajnji cilj postavlja se potpuno usvajanje ovih vrednosti koje će naposletku dovesti do stalnog unapređivanja kvaliteta obrazovanja koje se nudi u našoj školi i približiti ga evropskim i svetskim standardima.

Ovi standardi su napisani i doneti od strane članova svetske organizacije koja nosi naziv Međunarodna Organizacija za Standardizaciju-International Organizacion for Standardization(ISO) i osnovana je 1947.godine sa sedištem u Ženevi.

Za jednu organizaciju koja ima uređen sistem po satandardima ISO 9000 u odnosu na korisnike znači mnogo, jer takve organizacije su konkurentnije na tržištu, efikasnost i efektivnost poslovanja je bolja, veća materijalna i marketinška dobit.Za eventualne buduće poslodavce naših učenika velika je prednost kada učenik dolazi iz škole koja poseduje uređen sistem.

Naša škola prihvatila je standarde iz serije ISO 9000 usvojivši zahteve standarda ISO 9001.

Svi zainteresovani ovde mogu preuzeti "Poslovnik kvaliteta - Škole za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju" (PDF, 244kb)