GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA HIDROGRADNJU

(kliknite ovde za spisak predmeta, PDF)

 

Snabdevanje naselja i industrije vodom
Svaki dan počinje ili se završava u kupatilu, a i najveće osveženje dolazi sa gutljajem „česmovače“...ali da li ste se upitali šta sve treba uraditi da bi iz slavine potekla voda.
Navodnjavanje
Polja će biti zelenija, a trpeza punija, ako njive i bašte redovno zalivamo... koliko tu samo posla treba da se odradi da bi iz ovih prskača stiglo osveženje.
Odvodnjavanje tla
Kako su tužna polja pod vodom, a tek komarci....
Korišćenje vodnih snaga
Koliko vam nedostaje struja kada nastupe restrikcije i koliko bi tek bila skupa da nema jedinog obnovljivog energetskog resursa - vode... a da li znate kako su moćni hidroenergetski objekti, a mi i o njima ponešto znamo.
Regulisanje reka i sprečavanje poplava
Ništa lepše od jedne romantične šetnje kraj reke... i zato treba da se puno potrudimo.
Plovidba
Dok naši drugari, nautičari, veselo plove, mi se brinemo da im obezbedimo udobnu plovidbu kanalima i lako pristajanje u luke.... a kako je tek naporno obezbediti istovar i izgraditi sva ta ogromna skladišta i silose.
Evo nas kako ispraćamo naše lađare u luci Beograd.
Kanalisanje i prečišćavanje otpadnih voda
Nećete verovati ali to je posao budućnosti...borba za kap čiste vode je sve teža, a fabrike vode sve moćnija postrojenja.

 

Ponekad nismo mogli da sačekamo da završimo školu i želeli smo da zamislimo kako bi to bilo da mi već sada projektujemoi gradimo...evo nas kraj jedne makete...od štapa i kanapa, pa do moćne građevine...